Локалитет Плочник

 

Село Плочник налази се у јужној Србији, западно од Ниша, на 27.километру ма­гистралног пута од Прокупља према Куршумлији. Административно, припада општини Прокупље, Топличком округу. Село ла­гано умире будући да је све мање становни­ка. Затворена је школа, не ради вуновлачара, не функционише железничка станица, нема продавнице… А ово је село с историјом од 7500 година.

Најстарије насеље у Плочнику формирано је у неолиту, простирало се на готово 150 хектара. Део насеља је однела Топлица, део је уништен изградњом железничке пруге али је остало про­стора за археолошка истраживања која, с прекидима, трају од 1927.г. кад је лока­литет откривен.

На граници села Плочник и Баце су остаци римске виле са добро очуваним термама које се налазе испод моста на магистрал­ном путу.

Северно од терми, на узвишењу које доминира над равницом, налазе се темељи средњевековне цркве из времена Немањића, с некрополом, са очуваним над­гробним споменицима од којих неколико има сачуван текст и урезане представе.У долини се одиграо бој на Плочнику, три го­дине пре косовске битке, бој у коме је кнез Лазар потукао турску војску.

Низводно од села, у селу Вича, је извориште минералне воде (Милан Топлица) која је експлоатисана још у неолиту, па током римског перио­да, која је награђивана на сајмовима полови­ном 20.века а која данас отиче у Топлицу.

Само би један од набројаних споменика био довољан за туристичку презентацију, а оволико историје на десетак километара, а опет на ма­гистралном путу и на траси железничке пруге нас тера да учинимо све ово доступним свима који случајно или намерно крену уз Топлицу.