Бања у Вичи

На десној обали Топлице, у селу Вича, испод брда Дуварине, постоји извор минералне воде.

У литератури познат од 1927 године кад је Др.Алекс.И.Шчербаков послао рукописни извештај Геолошком друштву 9.1.1927.г. где каже да су приликом копања каптаже за коришћење минералне воде пронађени остаци старинског резервоара око кога су нађене алатке од глачаног камена из времена неолита, а изнад њега, озидана каптажу из римског доба.[1] Како се насеље у Вичи налази у близини неолитског насеља у Плочнику, вероватно је да су становници Плочника заправо, користили бању у доба неолита. Ово је мишљење и професора Милоја Васића који је открио налазиште у Винчи а коме је послат нађен неолитски материјал, на тумачење.

Данас на терену постоји извор зван Краљев извор из кога тече питка вода, кисела вода тече у Топлицу.

[1] М.Марковић, Топлица у прошлости, Ниш 1933, стр.9,10