DSCN0948

Римске терме

Римске терме у Бацу су откривене приликом градње пута од Прокупља према Куршумлији а како је пут ишао право кроз објекат, направљен је мост испод кога су сачуване и конзервиране терме. Откривени објекат има димензије 24х13,30м, у јужном делу су базени са топлом и хладном водом а северни део је простор гардеробе и припреме за улазак у базене. Топли део терми је имао хипокауст, систем за грејање топлим ваздухом, са ложиштем на западној страни.

Начин градње и покретни материјал датују терме у 3.век н.е.

DSCN0949_resize

У непосредној близини терми су откривени остаци извора и трагови цеви за довођење воде.[1] Зидови од објекта настављају у брдо, има зидова и испод сеоских кућа у засеоку Лукићи што сведочи о значајнијем грађевинском комплексу. То су вероватно остаци римске виле, такозване виле рустике-пољске виле у којој су живели земљопоседници. Вила је свакако имала зграде за становање, складишта односно магацине за храну и обавезно терме које су имале значајну улогу у свакодневном животу.

[1] Ч.Јордовић, Римске терме у Бацу, зборник Прокупље у праисторији, антици и средњем веку, Прокупље 1999, 197-199.