istorijat01

Историјат

Локалитет Плочник- историјат истраживања- откриће

Локалитет Плочник је откривен 1927. године приликом изградње трасе за железничку пругу. Пронађени археолошки материјал је прослеђен Народном музеју у Београду, убрзо су почела истраживања. Прва сезона ископавања на око 500 м2 богатог културног слоја, дала је знатну количину керамичког материјала, пећи и што је најважније, „оставе“ масивних бакарних алатки. Миодраг Грбић, директор пројекта, определио  је локалитет у касни неолит-рани енеолит у монографији публикованој 1929.године. Величина локалитета и богатство материјалне културе навело је Милутина Гарашанина да млађу фазу Винчанске културе назове Винча-Плочник.

Историјат истраживања- друга кампања

Наредна кампања истраживања Плочника (1960-1978) коју је водила Блаженка Сталио из Народног музеја у Београду, донела је на светло бројне керамичке статуете, ножиће, камене алатке али и још масивних бакарних алатки у северозападном делу локалитета, тада документованих као „енеолитске оставе“. Међутим, масивно бакарно длето нађено на поду винчанске  куће указало је на ранију провенијенцију, у оквиру Градачке фазе Винчанске културе.

Историјат истраживања-трећа кампања

Трећа кампања истраживања започета 1996.г. у организацији Народног музеја из Београда и Народног музеја Топлице из Прокупља, под руководством Д.Шљивара и Ј.Кузмановић-Цветковић, са Бориславом Јовановићем као стручним консултантом, имала је за циљ да објасни управо археометалуршку компоненту локалитета. Ископавања су  показала да су најпре тзв.оставе заправо део културног слоја градачке фазе, у неколико сонди су нађене бакарне алатке на подовима објеката, доста руде малахита, комада бакарних предмета, а 2008. је откривана основа грађевине са доста елемената радионице. Руде малахита има од самог почетка винчанске културе, алатке се везују за градачку фазу која има развијену металургију.

 

Током 2012.године је започет пројекат „Развој металургије у Евроазији“ на коме сарађују Народни музеј Београд, Музеј Топлице и Универзитетски колеџ из Лондона, са циљем да се докаже најранија металургија бакра. Пројекат траје до 2015.г.